Hotline: 028.3815.3333 - 028.6682.9999
1.Nhân viên bảo vệ
28/08/2014
Đang cập nhật.
Nộp đơn tuyển dụng
2.Nhân viên phụ trách bán hàng
28/08/2014
Đang cập nhật.
Nộp đơn tuyển dụng
3.Nhân viên kỹ thuật
28/08/2014
Đang cập nhật.
Nộp đơn tuyển dụng
4.Nhân viên kế toán
28/08/2014
Đang cập nhật
Nộp đơn tuyển dụng